Nattland oppveksttun

Foto: Wiberg arkitektur og plan AS


Oppdragsgiver
Bergen kommune, Etat for utbygging

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Byggeledelse (teknisk koordinator)
SHA-koodinator utførelse

Tidsrom
2011-2017

Størrelse
BTA ca. 10 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 505 MNOK

Entrepriseform
Rivningsarbeider
Grunnentreprise
Generalentreprise

Fase
Alle faser


Beskrivelse

Nattland skole ble av Bergen kommune besluttet revet for å gi plass til Nattland oppveksttun. Oppveksttunet har som formål å være vestlandets kompetansesenter for hørselshemmede elever i Bergen kommune, og skal derfor tilrettelegges for en pedagogisk og sosial inkludering av hørselshemmede barn og unge. Nattland oppveksttun utvides til en fullverdig kombinertskole for 620 elever. I tillegg skal anlegget huse lokaler til Statped Vest sin avdeling for deltidsopplæring og kurstilbud; dimensjonert for inntil 60 elever på deltidsopphold og kurslokaler til 30 personer.

Eksisterende gymbygg, skolens toalettanlegg m/leskur på skoleplassen og eksisterende bygningsmasse fra 1964 ble revet. Eksisterende bygg fra 1996 beholdes og rehabiliteres/ombygges. 1996-bygget inngår sammen et nybygg, inkl. en ny volleyballhall , slik at samlet bygningsmasse på Nattland oppveksttun blir ca. 9.500 kvm brutto. I tillegg skal utomhusarealet opparbeides og tilpasses et moderne oppveksttun inkl. egne avgrensede arealer for barnehagen.

Meny