Lindeberg sykehjem

Oppføring av nytt sykehjem på Lindeberg

Illustrasjon: ACK arkitekter


Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2016-2020

Størrelse
Totalt ca. 15 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 700 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise, med samspill i prosjektet

Fase
Alle faser


Beskrivelse
Oppføring av nytt sykehjem på Lindeberg.

Eksisterende bygg rives. Utvikle og bygge nytt sykehjem med enerom tilpasset eldre med sammensatte medisinske diagnoser (herunder demens), fokus på lave LCC-kostnader, energibruk lik passivhusnivå og BREEAM Excellent.

 

Meny