Levre skole

Ny 4-parallell barneskole på Levre i Bærum kommune

Foto: OPAK AS


Oppdragsgiver

Bærum kommune Eiendom

OPAKs rolle
Byggherreombud
Teknisk byggherreombud
SHA-koordinator utførelse

Tidsrom
2017-2020

Verdi (prosjektkostnad)
410 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise med samspill i forprosjektfasen

Fase
Samspill, gjennomføring, reklamasjons- og driftsfase


Beskrivelse

Ny 4-parallell barneskole med ca. 800 elever fra 1.-7. trinn på Levre. I dag er det en 3-parallell barneskole og en 4-avdelings barnehage på tomta. Eksisterende bygg med tilhørende p-plass skal rives og ny fullverdig 4-parallell skole skal oppføres. Prosjektområdet er på ca. 24,8 daa og skal utvikles til et variert, trygt og godt skoleanlegg for barna både i og utenom skoletiden. Prosjektet omfatter også bygging av ny p-plass, ombygging av rundkjøring i enden av Levre skolevei, samt forlengelse og utvidelse av dagens fortau langs Levre skolevei inn til skoletomten. I tillegg skal det utføres arbeid på det offentlige VA-ledningsnettet som den nye skolen skal knytte seg inn på, slik at dette får god nok kvalitet og kapasitet. Prosjektet har et miljøstyringssystemet med samme oppbygging, metodikk og omfang som BREEAM‐Nor.

Metode.