KVU for fremtidig Regjeringskvartal

Konseptvalgutredning for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet

Foto: Shutterstock


Oppdragsgiver

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

OPAKs rolle
Oppdragsledelse og gjennomføring

Tidsrom
2012-2013

Investeringstiltak
9 mrd. NOK


Beskrivelse
Oppdraget omfatter utarbeidelse av en fullstendig konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet etter angrepet 22. juli 2011. Det er gjennomført i samarbeid med Metier og LPO. KVU-en er utarbeidet i overensstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Utredningen gjennomføres i tråd med forutsetninger og kapittelstruktur for KS1 som følger av Finansdepartementets rammeavtale av 4. mars 2011 om kvalitetssikring av konseptvalg, samt kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ.

OPAK har hatt ansvaret for utarbeidelse av grunnkalkyler for alle alternativer i KVU-en. Vi har også hatt ansvaret for intern kvalitetssikring av økonomimodell, innhold og resultater.