Kuben Yrkesarena

Kuben yrkesarena vant Oslo bys arkitekturpris i 2014

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Byggeledelse
SHA-koordinator

Tidsrom
2010-2014

Størrelse
Ca. 42 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 2 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Alle faser


Beskrivelse
Prosjektet Kuben Yrkesarena omfatter nybygg for Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter. Det nye moderne bygget er dimensjonert for ca. 2 000 elever og studenter og åpnet offisielt 19. august 2013.

Kuben yrkesarena har fokus på livslang læring og tilbyr et helhetlig og fleksibelt opplæringstilbud fra videregående skole og opp til fagskolenivå, samt korte og lengre kurs for ansatte i arbeidslivet.

Med god tilgang på større og mindre auditorier i tillegg til verkstedsarealer og andre opplæringsarealer, vil Kuben yrkesarena også fungere som en arena for kurs- og etterutdanning for arbeidslivet innenfor alle fagområdene. Blant annet er det utviklet et teknologisenter på 590 kvm i tett samarbeid med bransjene.

OPAK har også hatt ansvar for prosjektet inventar og utstyr.

Kuben yrkesarena vant Oslo bys arkitekturpris i 2014.