Kronstad Oppveksttun (KOT)

Oppdragsgiver
Bergen kommune

OPAKs rolle
Byggeleder

Tidsrom
2019-pågår

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 370 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Beskrivelse
Kronstad og Hunstad skoler skal total rehabiliteres og bygges sammen til et oppveksttun for 300 elever (klassetrinn 1-7) og barnehage for 80 barnehagebarn. Prosjektet består både av rehabilitering, rivning og nybygg/tilbygg.