KLP Miljøbygget

Dette bygget ble kåret som «Årets prosjekt i Norge 2009»

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

KLP Eiendom

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Byggherreombud
Leietakerbistand

Tidsrom
2005-2009

Størrelse
15 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
380 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Faser
Alle faser


Beskrivelse

Prosjektet omfattet registrering og riving av eldre bebyggelse, utgraving av tomt med delvis forurenset masse, spunting av byggegrube rundt hele byggetomten, og bygging av nytt kontorbygg på 15 000 kvm bruksareal samt parkeringskjeller.

OPAK as var engasjert av KLP Eiendom som BHO, som byggherrens representant etter Byggherreforskriften § 16, i gjennomføringsfasen. Prosjektet er ett Enova forbildeprosjekt. I samspill med totalentreprenøren og byggherre ble de tekniske installasjonene bearbeidet for lavest mulig bruk av energi. Totalentreprenøren benyttet seg av Lean Construction til styring av arbeidene, og hadde sammen med BHO stort fokus på den totale gjennomføringen.

Dette førte til et meget godt sluttprodukt, og bygget ble kåret som «Årets prosjekt i Norge 2009».

Etter ferdigstillelse har OPAK AS hatt oppdrag med leietakertilpasninger.