Hovseterhjemmet

Oppføring av sykehjem i bydel Vestre Aker med totalt 163 sykehjemsplasser

 


Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Byggeledelse

Tidsrom
2014-2017

Størrelse
15 724 kvm BTA

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 600 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Utførelsesfasen


Beskrivelse
Oppføring av sykehjem i bydel Vestre Aker med totalt 163 sykehjemsplasser. Bygget er 8 etg. organisert med 3 beboergrupper pr. etg., hver med 8 beboerrom (unntak 5,6,7 etg). Demensavdeling er i 1 etg. med utgang til terreng og sansehager. I tillegg skal det være en etasje med dagsenter og servicesenter.

Målet er å utvikle og bygge et nytt sykehjem med enerom og god velferdsteknologi tilpasset eldre med sammensatte medisinske diagnoser, herunder demens.

Oppdraget omfatter også riving av eksisterende bygg (9 375 kvm) som inneholder sykehjem og barnehage.

Prosjektet har fokus på lave LCC-kostnader, bygges som passivhus samt Breeam sertifisering Very Good.

Prosjektet ferdigstilles 2. kvartal 2017.