Holmen skole

Ny B3-skole med spesialavdeling i Bjørnveien 109 for Undervisningsbygg

Foto: bygg.no


Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Kvalitetskontrollkoordinator
(byggeledelse)

Tidsrom
2016-2018

Verdi (prosjektkostnad)
420 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise i partnering (samspillentreprise)

Fase
Byggefase


Beskrivelse
Ny B3-skole med spesialavdeling på kommunens tomt Bjørnveien 109. Skolen prosjekteres for 630 ordinære elever, 8 plasser for multihandikappede og 16 plasser for autister i spesialavdeling. Bygget strekker seg over fire plan med en hovedfløy og en spesialavdeling. Bygget har teknisk rom, parkeringsanlegg og gymsal i kjelleretasjen.