Hesselberg lager Sveberg

Oppdragsgiver:
Hesselberg Eiendom Trondheim

OPAKs rolle:
Kvalitetskontrollør

Tidsrom:
2019 – 2020

Beskrivelse
Oppfølging av utført montasje og kontrollere mot kontrakt og kvalitetskrav. Gjennomføre ferdigbefaringer og overtakelse i samråd med kunde.