Haakon VIIs gate

Ombygging av 1,3 km med 4-felts vei og tilhørende gang- og sykkelveier, samt fire lysregulerte kryss

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Trondheim Bydrift

OPAKs rolle
Byggeledelse

Tidsrom
2009-2011

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 60 MNOK

Entrepriseform
Delte entrepriser


Beskrivelse
Prosjektet omfattet ombygging av 1,3 km med 4-felts vei og tilhørende gang- og sykkelveier, samt fire lysregulerte kryss.

Det ble samtidig utført utskifting av vann- og avløpsledninger langs hele traseen og omlegging av fjernvarmerør på deler av traseen.