Gravråksmoen prosessanlegg

OPAK har rollen som SHA-koordinator i utførelsesfasen, samt at vi bistår byggherren Ramlo Sandtak AS i byggesaksprosessen underveis i prosjektet

 


Oppdragsgiver

Ramlo Sandtak AS

OPAKs rolle
SHA-koordinator utførelse


Beskrivelse

Prosjektet omfatter bygging av prosessanlegg for knusing og vasking av sand og grus på Gravråksmoen, tidligere Hofstad leir, i Melhus kommune. Prosessanlegget skal ta imot sand og grus for knusing, vasking og videreforedling for salg. I tillegg skal det bygges transportører som går til utelagringsområde av ferdige varer. I utelagringsområdene skal det også etableres løsninger for oppsamling av vann, avrenning fra ferdigvarene for tilbakeføring av vannet til vaskeprosessen.

I tillegg til prosessanlegget skal det oppføres et kontroll- og kontorbygg med tilhørende fasiliteter som spiserom, dusj og toalett. Det er planlagt å bruke grunnvann/grunnvarme som energikilde til oppvarming av prosessanlegget.

OPAK har rollen som SHA-koordinator i utførelsesfasen, samt at vi bistår byggherren Ramlo Sandtak AS i byggesaksprosessen underveis i prosjektet..