Gevingåsen jernbanetunell

Ny jernbanetunnel på 4,4 km, nytt jernbanespor på 5,7 km, overgangsbru Hell og nytt signalanlegg

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Jernbaneverket Utbygging

OPAKs rolle
Byggeledelse
HMS-miljøkoordinator

Tidsrom
2009-2011

Størrelse
Kulvert i betong ca. 80 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 735 MNOK

Entrepriseform
Delte entrepriser


Beskrivelse

Prosjektet omfattet ny jernbanetunnel 4,4 km, nytt jernbanespor 5,7 km, overgangsbru Hell og nytt signalanlegg.

Byggeledelse av Va, ombygging av FV 950, gang- og sykkelveier, adkomstvei, betongkulvert/portal ca 80 m, grøntanlegg.

Riving av sagbruksbygg. Pumpestasjon for spillvann.