Digiplex FET AS

Datahallen som eies og driftes av Digiplex inneholder 6 datahaller og er etablert på Heia Næringspark i Fetsund

Foto: GK


Oppdragsgiver
Digiplex FET AS

OPAKs rolle
Byggherrerepresentant for Metier

Tidsrom
2014-2016

Størrelse
12 800 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Total kostnad for anlegget er 650 MNOK
Teknisk kontrakt var på 250 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Byggefasen


Beskrivelse
Datahallen som eies og driftes av Digiplex inneholder 6 datahaller og er etablert på Heia Næringspark i Fetsund. Bygget er reist med betong elementvegger og elementgulv. Det er satt høye krav til energieffektivitet, der målet er PUE på 1,1. Det er distribuert sikker kraftforsyning til 6 datahaller hvor det er installert dobbelt opp av bla. føringsveier, generatorer, strømskinner, reservekraft og kjøleaggregater.

Det er kraftige dimensjoner på alt av teknikk. Dobbel strømfor­syning for alt IT-utstyr er et krav for datasenteret. Datahallene er fordelt på to ganger tre etasjer, og hver etasje har 3 MW UPS-kapasitet. (Uninterruptible power supply). Egne redundante hypoxic anlegg sørger for at O2 nivået i hallene holdes på ca. 15%. Alt vedlikehold i anlegget kan foretas uten at driften påvirkes eller at sikkerheten reduseres.

Totalentreprenør var Miljøbygg med GK Norge AS som teknisk entreprenør.