Diakonhjemmet

Prosjektet omfattet bygging av nytt bibliotek og læringssenter, samt ny nettstasjon og utomhusområder.

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Stiftelsen Det norske Diakonhjem

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Byggherrens representant
SHA-koordinator for utførelse
Controller

Tidsrom
2010-2011

Størrelse
Ca. 3 400 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 108 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Alle faser


Beskrivelse

Prosjektet omfatter bygging av nytt bibliotek og læringssenter, samt ny nettstasjon og utomhusområder. Diakonhjemmet har med dette fått et viktig tilskudd for videre utvikling av kunnskap og forskning ved sykehuset og høgskolen.

– Både sykehus og høgskole hadde for lite arealer, dårlige auditorier og for spredte funksjoner. Det var også to atskilte biblioteker, ett for sykehuset og ett for studentene. Begge er nå samlet, sammen med et nytt, større og mer hensiktsmessig lærings- og mestringssenter (LMS), sier Diakonhjemmets byggeherrerepresentant Espen Myhre fra OPAK.