BI Bergen

Marineholmen Forskningspark er lokalisert i Vestlandets største forsknings- og undervisningsmiljø

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

GC Rieber

OPAKs rolle
Hovedbyggeledelse
Teknisk byggeledelse

Tidsrom
2009-2012

Størrelse
14 500 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 500 MNOK

Entrepriseform
Byggherrestyrt entreprise

Fase
Byggefasen


Beskrivelse
Marineholmen Forskningspark er lokalisert i Vestlandets største forsknings- og undervisningsmiljø. Her finner du en balansert kombinasjon av det urbane liv, kompetente miljøer og nærhet til naturen og gode uteområder. Det er kun 10 min. rask gange til Bergen sentrum.

Hovedbygg er utleid til BI.