Bærum Idrettspark

Nytt idrettsanlegg bestående av friidrettshall, fotballhall og flerbrukshall

Foto: Hildrup Photo


Oppdragsgiver

Bærum kommune

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2010-2013

Størrelse
25 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 370 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Alle faser


Bekrivelse
Prosjektet omfatter nybygg idrettsanlegg bestående av friidrettshall, fotballhall og flerbrukshall knyttet sammen med et fellesanlegg med blant annet garderober, publikumsarealer, personalrom, klubb-og møterom, drift/ tekniske rom etc. I tillegg kommer opparbeidelse av et enkelt utomhusanlegg inklusive parkering og veier.

OPAK har også hatt prosjektledelsen for nytt kuldeanlegg til Rud Hauger ishall med en prosjektkostnad på ca. 25 mill. NOK