Alternativutredning nytt Munch-museum

Alternativutredning for Munch-museet på Tullinløkka og Tøyen

Foto: MIR


Oppdragsgiver

Kulturbyggene i Bjørvika (KiB)

OPAKs rolle
Oppdragsledelse
Gjennomføring

Tidsrom
2012

Investeringstiltak
Nytt museum og magasiner: 1,0-2,5 mrd. NOK


Beskrivelse
Oppdraget omfatter utarbeidelse av alternativutredning for Munch-museet på Tullinløkka og Tøyen i samarbeid med Metier og Arkitektskap. Dette med hensikt om å fremskaffe beslutningsgrunnlag med kostnadsoverslag og fremdriftsplan for alternativ Nasjonalgalleriet/Tullinløkkaområdet (Alt. 1A og 1B) og alternativ Tøyen (Alt. 2A, 2B og 2C). Museumsalternativene som er utredet er basert på to ulike programkrav og ambisjonsnivå for Munch-museet.

Det var meget stor oppmerksomhet rundt utredningen, både politisk og lokalt. Dette krevde en høy kvalitet, og gav lite rom for feil. Utredningen har blitt godt mottatt, og prosessen rundt Munch-museet har i etterkant fått videre fremdrift.