Rammeavtaler

Rammeavtaler Prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtaler Eiendomsrådgivning

Rammeavtaler Konseptvalgutredninger og analyser

Rammeavtaler Uavhengig kontroll

PL og BL
8144277963_ae94f786b1_z
KVU
UK

Rammeavtale for byggeledelse – Bymiljøetaten
Rådgivning av arealtegninger og arealberegninger – Søylen Eiendom AS
Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse – Omsorgsbygg Oslo KF
Rammeavtale Verdivurdering/taksering og søk/kartlegging av næringseiendom – Ruter AS
Skolebehovsfaglig bistand, inkl. skolebehovsplaner – Utdanningsetaten
Rammeavtale SHA-koordinering – BossNett AS
Rammeavtale Arealberegning og tegningsarkiv for portefølje – Fram Management AS
Parallelle rammeavtaler for rådgivende og administrative tjenester innen bygg og eiendom – Helse Sør-Øst RHF
Rammeavtale for bygge- og prosjektledelse i byggeprosjekter – Stjørdal kommune

Rammeavtale Usikkerhetsanalyser – Forsvarsbygg
Rammeavtale vedr. prosjektleder- og prosjektstøttetjenester – Oslo universitetssykehus HF
Parallelle rammeavtaler offentlig anskaffelser – Difi
Anskaffelsesfaglig bistand – Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
PA- og rådgivningstjenester – Trondheim kommune
Tekniske rådgivningstjenester, prosjekt- og byggeledelse – Bærum kommune
Byggeteknisk bistand og administrasjon knyttet til byggesaker – AL Torshov Kv. VIII Borettslag
Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse – Norsk rikskringkasting AS
Rammeavtale for tjenester – Hordaland fylkeskommune
Rammeavtale rådgivningstjenester – Vann- og avløpsetaten
Rammeavtale for levering av byggeledertjenester – Bergen kommune
Rammeavtale om byggelederoppdrag – Undervisningsbygg Oslo KF
Denne siden er under oppdatering!