OPAK på BM-dagen

OPAK har i en årrekke rekruttert dyktige studenter med driv, læringsvilje og ønske om å bidra både faglig og sosialt til glede for kunder og kollegaer.
BM-dagen er en fantastisk fin arena for oss å komme i kontakt med studenter og fremtidige prosjektledere, sier Lars Anders Larsen, adm.dir. i OPAK AS. 

OPAK var til stede med to nyansatte og en mer erfaren avdelingsleder, som alle har begynt i OPAK rett etter endt studie.
Vi har hatt mange spennende og gode samtaler med nysgjerrige studenter, sier avdelingsleder Magnus Kolberg Eriksen. Studentene er både interessert i å høre om OPAK og å bli litt bedre kjent med hva det innebærer å være prosjektleder og rådgiver i byggebransjen.

Spesielt opplever vi at det er stor interesse for å høre om hvordan det er å være nyansatt og hvordan det tilrettelegges for utvikling og læring i oppdrag. Og da er det ekstra gøy å kunne fortelle min egen historie om mange spennende oppdrag, ansvar, tett oppfølging og godt samarbeid, sier Bjørn Håkon Elgen Semb, som har vært ansatt i OPAK i litt over ett år, og med stort engasjement raskt har opparbeidet seg mye verdifull erfaring. Både Bjørn Håkon og Sofie, som begge representerte OPAK på stand, ble rekruttert fra BM-dagen fra hhv. 2019 og 2020.