Miljø- og kvalitetspolitikk

OPAKs miljø- og kvalitetspolitikk

OPAKs tjenester skal dekke kundenes behov, krav og forventninger med hensyn til kvalitet, miljø og kostnader. Vi gir kundene bærekraftige og lønnsomme løsninger og er proaktive med hensyn til virksomhetens miljøpåvirkning og gjeldende miljøkrav.

Vårt kvalitets‐ og miljøarbeid skal forankres i FNs bærekraftmål.

Med målsettingen om kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kundene, ledelsen og den enkelte medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.

Meny