Miljø- og kvalitetspolitikk

OPAKs kvalitetspolitikk

Vi skaper merverdi for våre kunder innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet ved å levere bærekraftig rådgivning med høy kvalitet og integritet. Vi vet at våre råd har stor betydning. Derfor strekker vi oss alltid for å sikre at leveransen til kunden er den aller beste, en holdning som er grunnleggende for oss. Som støtte for dette har vi et ledelsessystem for kvalitet som kontinuerlig forbedres.

Vi går aldri på akkord med vår egen faglighet.

I kunderelasjonene våre, de store og de små, skapes det ekte engasjement fordi vi brenner for arbeidet vårt.

Vi tror at medarbeidere som føler seg faglig trygge blir de stødigste rådgiverne. For å skape et solid miljø for vekst og læring følges alle medarbeidere tett opp. Vi forbedrer kvaliteten på våre tjenester og øker våre ansattes fagkompetanse kontinuerlig.

Hjelpsomhetskulturen vår premierer spisse ører fremfor spisse albuer og gjør tverrfaglighet mulig i praksis. Slik får hver eneste medarbeider mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv på arbeidsplassen.

Vi forplikter oss til å tilfredsstille kravene i ISO 9001, relevante lover og forskrifter, krav fra våre kunder og krav vi stiller til oss selv.

OPAKs miljøpolitikk

Våre råd har stor betydning, ikke bare for våre kunder, men også for miljø og samfunn. Vi skal derfor være pådrivere for gode og bærekraftige løsninger sammen med våre kunder innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet. Det skal vi få til ved å levere bærekraftig rådgivning med høy kvalitet og integritet. Det innebærer at vi kontinuerlig må forbedre vårt miljøstyringssystem og våre ansattes miljøkompetanse.

Vi skal aktivt bidra til oppnåelse av følgende av FNs bærekraftsmål:

5 – Likestilling mellom kjønnene

  • Vi skal bidra til å få flere kvinner inn i vår bransje og innen 2025 ha økt vår kvinneandel til 35%.

11 – Bærekraftige byer og samfunn

  • Vi skal være en pådriver for valg av bærekraftige løsninger.

12 – Sikre forbruk og produksjon

  • Vi skal tilrettelegge for ombruk og bidra til reduksjon av byggefeil og unødig produksjon av avfall.

Vi skal sørge for å omsette ord, målsetninger og gode intensjoner i praktisk handling til det beste for kunder, miljø og samfunn. Bærekraft skal være en naturlig del av våre ytelser og styringssystem innenfor alle våre produktområder.  Vi forplikter oss til å tilfredsstille kravene i ISO 14001, relevante lover og forskrifter, krav fra våre kunder og krav vi stiller til oss selv.