OPAK-skolen

I OPAK legger vi stor vekt på at medarbeiderne skal ha høy faglig kunnskap. Derfor er videreutvikling av kunnskap for den enkelte en avgjørende del av OPAKs kultur.

OPAK-skolen er et samlebegrep for bedriftens tilbud om kompetanseutvikling for de ansatte. I tillegg til egne kurs, inviterer vi også eksterne foredragsholdere og tilbyr de ansatte å delta på relevante kurs og seminarer i regi av andre.

Vi er også engasjert i ulike kunnskapsnettverk, som for eksempel SINTEF, SpeedUp og Prosjekt Norge. For mer informasjon om Prosjekt Norge og blant annet forskningsprosjektet Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, klikk her.