ISO-sertifisering

Det er en grunnpilar i OPAKs kultur at alt vårt arbeid skal ha høy kvalitet, enten det er for eksterne eller interne kunder.

Vår ISO-sertifisering (ISO 9001) er en bekreftelse på at denne holdningen omformes i praktisk arbeid. Vi vil at våre kunder skal bli betjent på en best mulig måte.
NS ISO-9001:2015

Slik er det også med vår miljøsertifisering (ISO 14001). Denne sertifiseringen er en bekreftelse på at vi tar viktige miljøhensyn i alt arbeidet vi utfører. Alle OPAKs medarbeidere er forpliktet til å vurdere hvilke konsekvenser deres arbeid har for miljøet. Det er innført enkle systemer og rutiner som ivaretar miljøarbeidet på en hensiktsmessig måte.
NS ISO-14001:2015