Forskning og utvikling

FOU-politikk

Vi er lidenskapelig opptatt av å utvikle fag og våre ansattes kompetanse til glede og nytte for samfunn, miljø og våre kunder. Derfor bruker vi betydelige ressurser hvert år på forskning og utvikling.

Vi skal arbeide planmessig og målrettet med FoU på alle nivåer i organisasjonen.

Alle ansatte i OPAK skal ha sin egen tilpassede utviklingsplan som sikrer at vi holder oss relevante og blant de aller beste innenfor våre tjenesteområder.

Vi skal holde oss oppdatert på og utnytte muligheter for effektivisering og optimalisering av våre leveranser som følge av den teknologiske utviklingen.

Vi skal kontinuerlig bidra aktivt i et utvalg av forskningsprosjekter hvor vi kan benytte vår faglige spisskompetanse til å fremme faglig utvikling og nye tjenesteområder.