Etiske retningslinjer

OPAKs etiske retningslinjer omfatter følgende punkter:

  • Vi følger god forretningsetikk.
  • Vi lar faglig kunnskap ligge til grunn for alt vi gjør.
  • Vi utfører oppgaver og opptrer på en måte som ikke skader omdømmet og tilliten til OPAK.
  • Vi har respekt for kunder, samarbeidspartnere og kolleger.