Aktsomhetsvurderinger

Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede? Ta kontakt med oss på firmapost@opak.no. Merk din henvendelse med Aktsomhetsvurdering i emnefeltet. Vi vil svare deg ut så fort vi kan.