Nesodden kommunesenter «Tangenten»

Prosjektet omfattet riving av en eksisterende ungdomsskole og bygging av miljøgate i Nesodden sentrum

Meny