Våre åpningstider er mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

OPAK AS
Engebrets vei 7, 0275 Oslo
Tlf.: 22 51 77 00
firmapost@opak.no
Se kart

OPAK BERGEN AS
Solheimsgaten 16 B, 5058 Bergen
Tlf.: 55 38 77 90
firmapost@opak.no
Se kart

OPAK TRONDHEIM AS
Tungaveien 30, 7047 Trondheim
Tlf.: 73 82 46 00
firmapost@opak.no
Se kart

Selskapsledelsen

Adm. direktør

Lars Anders Larsen
480 09 069
Send e-post

Viseadm. direktør
Seksjonsdirektør
Byggeledelse Oslo

Inger-Marie Nygård
957 06 030
Send e-post

Økonomi- og finansdirektør
Leder STAB

Ingun Væringstad
922 77 398
Send e-post

Seksjonsdirektør
Prosjektledelse Oslo

Glenn Bjørsrud
936 80 970
Send e-post

Avdelingsledere Oslo

Byggfaglig Spesialrådgivning
Jan Johansen
920 10 376
Send e-post

Eiendomsrådgivning
Øystein Dieseth
976 74 570
Send e-post

Prosjektledelse-privat
Magnus Kolberg Eriksen
415 47 321
Send e-post

Prosjektledelse-offentlig
Fredrick Olshausen
452 36 479
Send e-post

Utredning, analyse og samferdsel
Henrik Dahlstrøm
988 08 511
Send e-post

Byggeledelse
Karim Bouhmidi
971 37 699
Send e-post

Byggeledelse
Øystein Aasprong
907 76 617
Send e-post

STAB

Ansvarlig IT
Knut Olav Iden
986 42 942
Send e-post

Ansvarlig
Marked | Kvalitet | Kontor
Christine Johansen
988 22 789
Send e-post

Ansvarlig HR
Karine Lundby
922 86 275
Send e-post

Kvalitetsleder
Ellen Mir Weigård
936 95 184
Send e-post

Andre funksjoner

FoU-leder
Einar Michelsen
907 53 238
Send e-post

Meny