Haakon VIIs gate

Ombygging av 1,3 km med 4-felts vei og tilhørende gang- og sykkelveier, samt fire lysregulerte kryss

Meny