For privatpersoner

Typiske oppdrag kan blant annet omfatte følgende:

  • Kontroll av utførte byggearbeider
  • Kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider
  • Bistand i tvistesaker, inkludert fagkyndig vitne
  • Bistand ved forbefaringer, overtakelse og garantibefaring av eiendom
  • Vurdering av årsak til bygningsskader, anbefaling av tiltak og beregning av kostnader for tiltakene
  • Vurdering av tilstandene på bygningsdeler som f.eks. tak, fasade, vinduer/dører grunnmur etc.

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.