Utarbeidelse av tilbudsdokumenter

I samråd med dere som vår oppdragsgiver utarbeider vi tilbudsdokumenter med en spesifikasjon av arbeidet som planlegges utført, inkludert miljøsaneringsbeskrivelse. Hensikten er å kunne innhente tilbud fra entreprenører på likt grunnlag og oppnå konkurranse i markedet på like vilkår. I dette ligger også å beslutte hvilken form prosjektet skal ha, og hvilke retningslinjer dere ønsker at entreprenøren skal arbeide etter.

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.