Kontrahering av entreprenør

Vi evaluerer innkomne tilbud, avklarer eventuelle uklare forhold i tilbudene og anbefaler entreprenør overfor dere. Når dere så har valgt den entreprenøren dere ønsker, utarbeider vi kontrakt. Vi avtaler praktiske forhold på byggeplassen, oppstart- og sluttdato, sjekker forsikringer og garantier og inngår avtaler for håndtering av SHA (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til byggherreforskriften).

Les mer om byggherrens ansvar i denne brosjyren fra Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=227168

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.