Anskaffelse driftstjenester

SAMEIER OG BORETTSLAG
Bistand til anskaffelse av driftstjenester (Vaktmester, snøbrøyting, renhold, service- og vedlikeholdstjenester mv.)

Har sameiet eller borettslaget ditt behov for ny vaktmester eller andre driftstjenester?
– OPAK hjelper dere å anskaffe gode driftsavtaler med riktig kvalitet og omfang til rett pris.

OPAK kan bistå med å gjennomføre anbudsprosess for vaktmestertjenester og andre driftstjenester fra A-Å.

Vi har god erfaring med å kartlegge behov, utarbeide kravspesifikasjoner, utforme konkurransegrunnlag og kontrakt, gjennomføre tilbudsevaluering og forhandlinger, samt implementere kontrakten.

Oppdraget vil bli gjennomført på mest mulig hensiktsmessig måte, tilpasset ditt behov, og vi vil benytte både teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse der dette er ønskelig.

Vi tror bla. følgende er viktig for å lykkes med å få på plass gode og velfungerende tjenester:

  • Riktig og god kravspesifikasjon som er skreddersydd for å dekke behovet til sameiet eller borettslaget, for å sikre god kvalitet
  •  Kontraktsvilkår som ivaretar sameiets eller borettslagets behov, og som gir mulighet for sanksjoner dersom tjenesten ikke fungerer som forventet
  • Krav til gode rapporteringsverktøy og rutiner slik at styret må bruke minst mulig tid til oppfølging av tjenestene
  • God kunnskap om markedet for å finne frem til de beste leverandørene som leverer god kvalitet til riktig pris

Ta kontakt med Hanne Aaby, hanne.aaby@opak.no, tlf. 982 82 591 for mer informasjon.