For boligselskap

OPAK bistår sameier og borettslag med prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering og ombygging av eiendom. Tiltak kan for eksempel omfatte ombygging eller rehabilitering av fasader, skorsteiner eller baderom, taktekking, fuktsikring av grunnmurer eller rehabilitering av betong i balkonger, terrasser eller parkeringsanlegg.

Ved gjennomføring av rehabiliterings- og ombyggingsarbeider kan vi bistå i forbindelse med blant annet:

  • tilstandsrapport
  • kartlegging, planlegging og forprosjekt
  • økonomisk tilskudd
  • søknad til myndighetene
  • utarbeidelse av tilbudsdokumenter
  • kontrahering av entreprenør
  • byggetiden
  • sluttoppgjør, FDV-dokumentasjon og garanti
  • reklamasjonstiden
  • avslutning

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.