Fagdag for boligselskaper ble gjennomført i juni

Den 6. juni arrangerte vi en fagdag med temaer som er høyaktuelle for de som forvalter et boligselskaper. Fagdagen hadde fokus på sunn og bærekraftig drift og vedlikehold av boligselskaper.

Frank Vinjerui fra avdeling Eiendomsrådgivning ga en innføring i tilstandsvurderinger med vedlikeholdsplan og
forklarte hvorfor det er viktig for boligselskaper å kjenne til vedlikeholdsbehovet fremover i tid. Ved å kjenne til behovet for
vedlikehold og oppgraderinger, kan man sette av midler til arbeidene og sikre en økonomisk forutsigbarhet for boligselskapene.
Visste du at ved å ta en befaring med tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan kan dere spare deres boligsameie penger og tid
ved å være ut i god tid før skadene på bygget inntreffer?

 

Bjørn-Erik Andersen fra avdelingen byggfaglig spesialrådgivning holdt et innlegg om vedlikeholdsbehovet for
betongkonstruksjoner. Mange har en oppfatning av at betong er vedlikeholdsfritt, men det er svært viktig at betongen kontrolleres
og vedlikeholdes. Betong inneholder armering. Armeringens største fiende er korrosjon/rust og når armeringen først har begynt
å ruste er det kritisk å få satt i gang med rehabilitering av konstruksjonene. Bjørn-Erik gikk gjennom enkle tiltak og metoder som kan
forlenge levetiden til betongkonstruksjoner og redusere vedlikeholdskostnadene.

 

Bjørn Håkon Ordemann Semb fra avdelingen prosjektledelse privat tok oss gjennom ulike forvaltningsstrategier og prosessen med
å få utført arbeider på boligselskapets bygningsmasse. OPAK bistår mange boligselskaper med prosjektadministrasjon i forbindelse
med rehabilitering av fasader, tak, våtrom, etc. Bjørn Håkon kom med råd til hvordan gjennomføringen av slike prosjekter kan gå så
smidig som mulig. Et av rådene var å etablere en egen prosjektgruppe for boligselskapet i forbindelse med rehabiliteringsarbeider.
Prosjektgruppen trenger ikke nødvendigvis å være personer fra styret, men kan være andre personer som binder seg til å følge prosjektet
fra start til slutt. Ved å etablere en prosjektgruppe som skal følge prosjektet fra start til slutt, slipper man utfordringene med at et styre blir
byttet ut midt i prosjektet på grunn av at valg av styremedlemmer kommer midt i prosessen med rehabilitering.

Energirådgivning og besparing av energikostnader er i vinden og Ole Gustav Rontèn fra avdelingen prosjektledelse privat loset deltakerne
gjennom et foredrag om energirådgivning. Det er svært gode støtteordninger som boligselskaper kan benytte seg av til å utrede mulighetene
for energibesparelse på sin bygningsmasse. Enova kan gi støtte på opptil 75% av kostnadene for en energikartlegging, forutsatt at
kartleggingsrapporten inneholder gitte kriterier fra Enova. OPAK har god erfaring med å utarbeide rapporter som oppfyller Enovas krav til støtte.
En energikartlegging vil redegjøre for isolasjonsverdier, oppvarmingskilder, ventilasjon, etc. for bygget slik det er i dag. I tillegg vil ulike
oppgraderinger og tiltak bli beskrevet, med simulerte verdier for besparelse.

 

En vellykket ettermiddag med faglig innhold og fornøyde deltakere, ble avsluttet med noe godt å bite i og mingling blant deltakerne.

Tilbakemeldinger fra deltakerne var utelukkende positive og OPAK skal gjenta fagdagen onsdag 20. september, klokken 16.00-18.00 i OPAKs lokaler på Skøyen. Dersom du eller noen i ditt boligselskap ønsker å delta, kan dere melde dere på ved å sende en e-post til firmapost@opak.no. E-posten merkes med «Påmelding fagdag». Beskriv antall deltakere som kommer og hvilket boligselskap dere representerer.