Bygg- og miljødagen 2022

Hei! Så hyggelig at du ønsker å bli bedre kjent med OPAK.

Vi er i år på utkikk etter flinke studenter innen:
– Prosjektledelse privat og offentlig
– Eiendom, areal og tilstandsvurderinger
– Usikkerhetsanalyser og utredning

Hva er prosjektledelse i OPAK?

Prosjektlederen er oppdragsgivers representant overfor alle aktører i prosjektet og leder prosjektorganisasjonens daglige arbeid. Prosjektleder skal på vegne av oppdragsgiveren planlegge, organisere, styre og kontrollere de samlede aktiviteter som omfattes av oppdraget i hele prosessen og i alle faser, fra utredning/programmering til avslutning av reklamasjonsarbeidene.
Som prosjektleder tar OPAK det overordnede ansvaret for ledelse og gjennomføring av både større og mindre byggeprosjekter. Prosjektlederen er øverste administrative leder for alle som er engasjert i prosjektet, og skal sikre at prosjektet leveres til riktig tid, avtalt pris og forventet kvalitet.
Sentrale arbeidsoppgaver er:

Overordnet prosjektledelse
– Prosjektadministrasjon og ledelse av fremdriften i prosjektet
– Klarlegge rammene for prosjektet
– Klarlegge oppdragsgivers miljøpolicy for prosjektet
– Styre, lede og kontrollere prosjektorganisasjonens arbeid med hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet
– Ansvar for anskaffelser og kontrakter av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
– Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner
– Oppfølging av kontraherte leverandører og ressurser

Økonomistyring og fremdriftsstyring
– Budsjettering
– Planlegging og oppfølging av aktiviteter, milepæler og leveranser. Koordinering av ressurser og leveranser.
– Oppfølging av avvik og månedlig rapportering.

Usikkerhetsstyring, analyser og kvalitetssikring
– Usikkerhetsstyring på grunnlag av usikkerhetsanalyser
– Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillingen av prosjektet

OPAKs seksjon for prosjektledelse har bred kompetanse innen prosjektledelse i alle faser for både offentlige og private kunder. I tillegg dekker har seksjonen omfattende kompetanse innen eiendomsrådgivning med fagområdene tilstandsvurderinger, verdi- og tomtevurderinger, due diligence og arealoppmåling.

QUIZ – Vinn en Apple Watch!

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål etter dagen eller er nysgjerrig på hva OPAK kan tilby deg, ta gjerne kontakt med Bjørn Håkon eller Simen Wennemo som du møtte på vår stand i dag.

Bjørn Håkon Elgen Semb
Avdeling: Prosjektledelse privat
Stilling: Prosjektleder
e-post: bjorn.elgen-semb@opak.no
mob: 905 90 741

Simen Wennemo
Avdeling: Prosjektledelse privat
Stilling: Prosjektleder
E-post: simen.wennemo@opak.no
Mob: 407 84 065

Ta gjerne kontakt med vår HR-ansvarlig, Lene Gjøstøl, for en hyggelig prat om de forskjellige mulighetene i OPAK. Du kan også sende din CV direkte til henne så kontakter vi deg.

Lene Gjøstøl
Avdeling: STAB
Stilling: HR-ansvarlig
E-post: hr@opak.no
Mob: 905 09 091