Bolig2023

Bolig2023 gikk av stabelen i Oslo 25. januar på Scandic Helsfyr.

Da Bolig2023-messe ble avholdt på Scandic Helsfyr i Oslo, hadde vi gleden av å ha tre av våre kompetente rådgivere til stede.
Til å representere oss hadde vi med en rådgiver fra hver av våre avdelinger som retter seg mot privatmarkedet:

Byggfaglig spesialrådgivning

Eiendomsrådgivning

Prosjekt- og byggeledelse

Vår avdeling for Byggfaglig spesialrådgivning består av 14 dyktige spesialrådgivere med høy kompetanse innen et bredt spekter av områder. Våre spesialrådgivere bistår privatpersoner, boligselskaper og næringsdrivende med å utarbeide dokumentasjon om byggtekniske feil og mangler i både nye og eldre bygg. Denne dokumentasjonen er avgjørende i reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp/salg av eiendom, nybygging, ombygging, oppføring av tilbygg eller rehabilitering.

Våre spesialrådgivere bistår også sameier og borettslag med prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering av eiendommer. Dette kan omfatte rehabilitering av skorsteiner, fasader, omtekking av tak, fuktsikring av grunnmurer eller betongrehabilitering av balkonger, terrasser og parkeringshus.

Fra vår avdeling for Eiendomsrådgivning hadde vi Tram til stede på messen. Hun jobber med tilstandsvurderinger, som er en tjeneste vi tilbyr borettslag eller sameier som planlegger oppgraderinger og/eller vedlikeholdsarbeid. En tilstandsrapport gir styret en oversikt over nødvendige vedlikeholds- og moderniseringsarbeider i fremtiden. Tilstandsvurderingen avdekker mulige bygningsskader, byggefeil og vedlikeholdsetterslep for eiendommen.

Tilstandsvurdering hjelper eieren av bygget å få oversikt over hva som må gjøres av vedlikeholds-/utbedringsarbeider de kommende årene, samtidig som eventuelle moderniseringstiltak blir påpekt.

Alle utbedringstiltakene blir kostnadsestimert slik at byggherren får et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidig vedlikeholdsplanlegging og budsjettering. Tilstandsvurderingen gjøres iht. retningslinjer fra Standard Norge, gitt i NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk. Tilstandsvurderingen kan gjøres på forskjellige nivåer, fra nivå 1 til nivå 3. En tilstandsvurdering på nivå 1 er en overordnet vurdering og er den som benyttes når man skal få seg en oversikt over bygningsmassen. I en nivå 1 vurdering vil det bli anbefalt eventuelle videre undersøkelser på nivå 2 eller 3.

Vi gjennomfører årlig tilstandsvurderinger/teknisk due diligence for et stort antall borettslag og sameier. I tillegg gjennomfører vi tilstandsvurderinger på statlige og kommunale eiendomsbesittere. Skoler, barnehager, kirker, svømmehaller, lager- og kontorbygg er blant bygg som er vurdert. Vi deltar også på årsmøter, og utarbeider rapporter som dekker Husbankens krav til støtte.

OPAK har erfarne ingeniører og sivilingeniører som har jobbet med tilstandsvurderinger i en årrekke, innenfor bygg-, brann-, VVS- og elektrofag.

Våre prosjekt- og byggeledere kan hjelpe boligselskap med overordnet prosjektledelse, byggeledelse, økonomistyring, kvalitetssikring og oppfølging på byggeplass. Det innebærer:

  • Prosjektadministrasjon og ledelse av fremdriften i prosjektet
  • Ansvar for anskaffelser og kontrahering av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
  • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner
  • Økonomistyring, inkludert budsjettering, oppfølging av avvik og usikkerhetsstyring basert på usikkerhetsanalyser
  • Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillingen av prosjektet
  • Administrasjon og ledelse av fremdrift på byggeplassen, inkludert anskaffelser og kontrahering av entreprenører, daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet, håndtering av varsler, krav, endringer og avvik, ledelse av møter og befaringer på byggeplassen, ledelse av ferdigbefaringer og overtakelse, oppfølging i reklamasjonstiden og daglig oppfølging av økonomien i prosjektet
  • Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse, deltar på oppmåling av regulerbare poster som underlag for fakturering
  • Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenør

 

Ikke fått svar på det du lurer på? Kontakt oss på firmapost@opak.no eller ring oss på sentralbordet 22 51 77 00

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål etter dagen eller er nysgjerrig på hva OPAK kan tilby deg, ta gjerne kontakt med Karol, Tram eller Tormod som du møtte på vår stand i dag.

Karol Bujnicki
Avdeling: Byggfaglig spesialrådgivning
Stilling: Spesialrådgiver
E-post: karol-edward.bujnicki@opak.no
Mob: 924 11 979

Tram Nguyen
Avdeling: Eiendomsrådgivning
Stilling: Eiendomsrådgiver
E-post: Tram.Nguyen@opak.no
Mob: 936 33 648

 

Tormod Gundersen
Avdeling: Prosjektledelse privat
Stilling: Prosjektleder
E-post: tg@opak.no
Mob: 909 93 644

Registrer din henvendelse!

Du hører fra oss innen kort tid.