Anleggsoppdrag for Vann- og avløpsetaten

OPAK har i løpet av de siste fem år vært involvert i flere av Vann- og avløpsetatens anleggsprosjekter

Meny